usługi informatyczne

jacek tkocz


Projekty

Mobilny Magazynier to program współpracujący z Subiektem GT. Działa na urządzeniach z Androidem. 

 • Wydania 
 • Przyjęcia
 • Inwentaryzacja
 • Uzupełnianie kodów kreskowych w towarach

 

 

 

 

 

 

Sklep internetowy dla firmy Zdrowy Biznes. Sklep jest w pełni zintegrowany z programem Subiekt GT.

 • Aktualizacja kartotek
 • Aktualizacja cen towarów
 • Aktualizacja stanów magazynowych
 • Automatyczne tworzenie zamówień w programie Subiekt na podstawie zamówień w sklepie internetowym

Dla firmy PGD Polska Sp. z o.o. wykonano i wdrożono autorski system sprzedaży mobilnej. Program został stworzony od podstaw i obsługuje następujące obszary

 • zamówienia klientów
 • windykacja
 • obsługa tras akwizytora
 • obsługa wizyt akwizytora

Program PH (Przedstawiciel Handlowy) został napisany dla systemu operacyjnego Android. Jest optymalizowany dla tabletów z ekranami 7".

Dla firmy PGD Polska Sp. z o.o. wykonano hurtownię internetową. W budowie rozwiązania wykorzystano program GekoSale. Wykonano również integrację z programem sprzedażowym Tema.

 

Dla firmy He Wi TERM - firmy z branży grzewczej przeprowadzono wdrożenie programu vTiger CRM. Wdrożenie objęło instalację i konfigurację serwera oraz wykonanie modyfikacji specyficznych dla branży grzewczej. W szczególności dotyczy to:

 • Rejestrację uruchomień kotłowni
 • Obsługę zgłoszeń serwisowych

Dla firmy Komarpol - firmy z branży grzewczej - wdrożono program vTiger CRM. Program wykorzystywany jest do obsługi zgłoszeń serwisowych i ofertowania.

Dla firmy Keystone BPO zbudowano kompleksowy system call center. Rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu z rodziny Open Source. W jego skład wchodzą:

Asterisk PBX - program "zmieniający" komputer w inteligentną centralę telefoniczną

vTiger CRM - zintegrowany z Asterisk PBX program CRM

 

Wdrożenie systemu obejmowało obsługę kampanii wychodzących (badanie satysfakcji klienta, ankiety telefoniczne itp). Operator ma na ekranie wyświetloną listę swoich Klientów. Po kliknięciu na Klienta centrala telefoniczna (Asterisk PBX) łączy operatora z danym numerem telefonu. Operator od razu ma możliwość wypełnienia w systemie ankiety dla Klienta.

Szerzej o rozwiązaniu w artykule "Systemy informacyjne przedsiębiorstwa cz. 4 – komunikacja"


Dla firmy Budserwis - firmy z branży grzewczej - wykonano program zintegrowany z systemem Subiekt GT. Program pozwala na wysyłanie wiadomości SMS do wybranych Klientów. Program jest wykorzystywany do wysyłania powiadomień o zbliżających się przeglądach.  

W realizacji projektu wykorzystano narzędzia zbudowane w ramach projektu SMSC

Usługi Informatyczne Jacek TkoczFirma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz w ramach projektów własnych stworzono oprogramowanie służące do masowego wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

System jest dość swobodnie integrowany z systemami ERP, CRM  lub witrynami internetowymi umoliwiając automatyczne wysyłanie komunikatów w oparciu o zadeklarowane parametry. Przykładem może być automatyczne wysyłanie powiadomień SMS do Klientów o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego lub informujących o promocjach. Do najczęstrzych zastosowań należą:

 • Przypomnienia o przeterminowanych płatnościach
 • Potwierdzenia o dokonaniu zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego
 • Przesyłanie kodów jednorazowych służących do logowanie się do różnorodnych systemów

Firma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz zbudowała dla firmy Elitex Sp. z o.o. hurtownię danych z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server. Dane zasilajęce hurtownie pobierane są z systemu transakcyjnego wykorzystującego bazę danych Pervasive.

Hurtownia danych jest podstawą funkcjonowania Systemu Raportowania dostarczającego przekrojowe zestawienia Zarządowi Spółki. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu dane o najważniejszych obszarach życia firmy tworzone są nieporównywalnie szybciej i dokładniej. Niektóre zaś zestawienia bez hurtowni danych w ogóle nie mogły być tworzone.

Firma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz dla firmy Elitex Sp. z o.o. uruchomiono autorskie rozwiązaniu audytujące stan oprogramowania na stacjach roboczych oraz ich zgodność z posiadanymi przez firmę licencjami.
Rozwiązanie bazuje na komponentach kontroli rejestrów systemu operacyjnego w celu wyszukiwania zainstalowanego oprogramowania oraz bazie danych MS SQL Server przechowujących dana o zakupionych licencjach. Rozwiązanie dostarcza zestawienie dostępne przez przeglądarkę internetową.

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na uporządkowanie oprogramowania na stacjach roboczych i doprowadzenie do stanu zgodnego z zakupionymi licencjami.

Dla firmy Liberty Poland SA zbudowano i wdrożono rozwiązanie dedykowane dla magazynu. Działający w firmie system Microsoft GreatPlains rozbudowano o obsługę kodów kreskowych towarów. W oparciu o identyfikację kodów kreskowych zbudowano narzędzia kontrolujące prawidłowość wydawanego towaru oraz inwentaryzację z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. Po uruchomieniu rozwiązania ilość pomyłek na magazynie spadła do marginalnego poziomu a ilość czasu potrzebna na przeprowadzenie inwentaryzacji całego magazynu spadł kilkukrotnie. Dotychczas cała inwentaryzacja wraz z jej rozliczeniem trwała ponad tydzień. Nowe rozwiązanie pozwoliło na całkowite zamknięcie inwentaryzacji w weekend.

Firma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz wdrożyła dla firmy Przetwórstwo Mięsna Michalec Sp. Jawna moduł Księga Handlowa dla programu CDN OPT!MA. Rozwiązanie wdrożono w strukturze rozproszonej. W odrębnej lokalizacji znajduje się Dział Sprzedaży i w odrębnej Dział Księgowości.

Wdrożone rozwiązanie przyśpieszyło wymianę danych i przygotowywanie zestawień finansowych. Pozwolilo to na lepsze zarządzanie kapitałem.

Dla firmy Liberty Poland SA zakończono proces budowy i uruchomienia Systemu Rapotowania. Podstawą systemu jest hurtownia danych wykorzystująca narzędzia Microsoft SQL Server 2000 (silnik bazy danych oraz Analysis Services (OLAP)). Raporty zostały udostępnione użytkownikom za pośrednictwem Microsoft SharePoint Portal Server z wykorzystaniem komponektów Microsoft Office Web Components. Wykorzystywane narzędzia pozwoliły na odpowiednio zabezpieczony dostęp każdego użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Żadne oprogramowanie nie było instalowane na stacjach roboczych.

System Raportowania dostarczył przekrojowych danych na temat wszystkich istotnych obszarów życia firmy. W raz z systemami transakcyjnymi (Microsoft GreatPlains oraz własnym Systemem Rozliczeń) stał się podstawą działalności i podejmowania decyzji.

Firma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz opracowała dla firmy Polsoft Engineering Sp. z o.o. opracowano w oparciu o narzędzia SQL Server Business Intelligence Development Studio system raportowania. Dla budowy raportów wykorzystano hurtownię danych na Mirosoft SQL Server 2005. Dane do hurtowni pobierane są z systemu ERP z bazy danych Oracle oraz systemu CRM z bazy danych Microsoft SQL Server 2005.

Dla firmy Liberty Poland SA wykonano integrację Systemu Rozliczeń (autorskie rozwiązanie Liberty służące do rozliczania sieci salonów sprzedaży oraz składania zamówień na towar) z systemem ERP Microsoft GreatPlains. Integracja objęła wymianę danych o zamówieniach składanych przez salony sprzedaży (przetwarzanie zamówień na dokumenty sprzedaży) oraz w obszarze rozrachunków (import do modułu Obsługi Zobowiązań faktur prowizyjne generowane w Systemie Rozliczeń). Integracja odbyła się na poziomi baz danych Microsoft SQL Server 2000.

Firma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz jako podwykonawca firmy Polsoft Engineering Sp. z o.o. opracowała i uruchomiła program autmatyzacji magazynu jako rozbudowa działającego systemu PS2000.

Rozwiązanie polega na podziale magazynu na lokalizacje. Towary z poszczególnych dostaw są umieszczane w poszczególnych lokalizajach w taki sposób, aby zapewnić optymalne rozlokowanie towaru oraz zminimalizować pomyłki. Lokalizacje dla dostaw system przydziela za pomocą algorytmu pseudolosowego.

Rozwiązanie zostało uruchomione w firmie z branży farmaceutycznej i dzięki niemu zostały wyeliminowane problemy takie jak m.in. pomyłki związane z wydaniem towaru i zagubienie towaru w magazynie.

Dla firmy Liberty Poland SA z siedzibą w Bytomiu posiadającej jedną z największych w Polsce sieci sprzedaży telefonów komórkowych opracowano i wdrożono narzędzie integrujące moduł billingowy systemu LibertyGPS z systemem ERP Microsoft GreatPlains. Integracja obejmuje pobranie danych billingowych z systemu LibertyGPS i wystawieniu w oparciu o otrzymane dane faktur sprzedaży usług odpowiednim klientom.

Oba systemu wykorzystują serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2000, integracja zatem wykorzystywała wbudowane narzędzia serwera i odbyła się na poziomie baz danych przez serery zlinkowane.

Firma Usługi Informatyczne Jacek Tkocz dla zakładu przetwórstwa mięsnego wdrożono kompleksowe rozwiązanie bazujące na systemie CDN OPT!MA. System CDN OPT!MA rozbudowano o narzędzia zarządzania cennikami. Zbudowano też interfejs współpracujący z urządzeniem etykietującym wyroby.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu przyśpieszono przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru. Dostosowano też procedury do wymogów przepisów stosowanych w brąży przetwórstwa mięsnego.

Dla Katowickiej firmy 2Si zakończono proces budowy i uruchomienia Systemu Rapotowania 2Si. Podstawą systemu jest hurtownia danych wykorzystująca narzędzia Microsoft SQL Server 2000 (silnik bazy danych oraz Analysis Services (OLAP)). Raporty zostały udostępnione użytkownikom za pośrednictwem Microsoft SharePoint Portal Server z wykorzystaniem komponektów Microsoft Office Web Components. Wykorzystywane narzędzia pozwoliły na odpowiednio zabezpieczony dostęp każdego użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Żadne oprogramowanie nie było instalowane na stacjach roboczych.
Dla firmy Automax - branża motoryzacyjna - wdrożono kompleksowe rozwiązanie oparte na systemie CDN OPT!MA. Podstawowa funkcjonalność programu została rozbudowana o narzędzia wspomagające obsługe kodów kreskowych (identyfikacja, wydruki etykiet). Stworzono też interfejs komunikacji z systemem dostawcy wraz z importem dokumentów dostawy z formatu elektronicznego.

Dla Katowickiej firmy 2Si zakończono wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERP - Dynamics. Wdrożenie objęło centralę w Katowicach oraz oddziały: Warszawa, Bielsko-Biała, Wrocław, Szczecin, Gdynia, Lublin. Wdrożone moduły to: Księga Główna, Obsługa Zakupu, Obsługa Sprzedaży, Gospodarka Magazynowa, Kasa/Bank, Kadry/Płace oraz Środki Trwałe. W początkowym etapie wdrożenia system był instalowany na serwerach poszczególnych oddziałów. Docelowo jednak uruchomiono rozwiązanie z jednym serwerem centralnym, do którego użytkownicy z oddziałów łączyli się z wykorzystaniem sieci korporacyjnej WAN.

Copyright © 2019 Usługi Informatyczne Jacek Tkocz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.

Usługi Informatyczne Jacek Tkocz informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Pamiętaj, że wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez nas lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Szczegoly na stronie unijna polityka prywatnosci.

Zgadzam sie na pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information